Selvbetjening

Ved å trykke på selvbetjenings-knappen, får du mulighet til å kunne

 

  • Bestille time
  • Fornye resepter på faste medisiner (her kan du også stille korte spørsmål til legen).
  • Lese beskjeder fra legen (e-Brev)

 

Vi har to typer konsultasjoner: 

Vanlig:                  15-20 minutter ( lengre tid etter avtale)

Hastetime:            Samme dag, 5-10 minutter (kun én problemstilling)

 

Telefonforespørsler: 

Våre medhjelpere vil ofte kunne være til hjelp. De har taushetsplikt og er trenet i å løse problemer og prioritere legens tid – til pasientens beste. Legene har ikke fast telefontid, men de ringer deg tilbake ila dagen.

Dersom du trenger mer enn en kort avklaring på telefon foretrekker vi at du bestiller time.Det gir alltid bedre kvalitet.

 

Prøvesvar: 

Legen vil alltid kontakte deg pr brev eller telefon dersom det er noe ved et prøvesvar som krever videre oppfølging. Ved normale prøvesvar hører du ikke fra oss hvis ikke du har avtalt annet med legen din.

 

Fornye resept: 

Legen fornyer faste resepter for kronisk sykdom når du er til en kontroll. Da har dere anledning til å justere og planlegge for et år.

For behov av sovemedisiner, beroligende og smertestillende skal det avklares med legen om det er greit å fornye eller om du må inn på time for vurdering.

Du kan lese nærmere om brukerregistreringen som du finner i øvre høyre hjørnet når du klikker på “Selvbetjening”.