Priser

Barn under 16 år er gratis. Du får frikort tilsendt i posten automatisk når frikortgrensen er nådd, 2258 kroner i 2018

 

 

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege kr 155
 • Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin kr 204
 • Enkel pasientkontakt kr 56
 • Blodprøver kr 111

 

 Inngår ikke i frikortordningen:
 • Førerkortattest 800 kr
 • Attest til studier 500 kr
 • Politiskole/dykking/fallskjerm 1000 kr
 • Offshoreattest ( Kun Dr. Rønning) 2000 kr
 • Legeerklæring 200 kr

 

 

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 

 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m  128 kr
 • Sårskift – prisen vurderes ut i fra materiell som blir benyttet
 • Større kirurgiske inngrep,glukosebelastning 128 kr
 • Gynekologisk undersøkelse 61 kr