Leger

Lege Linda Stray Hoel (K) – Spesialist i allmennmedisin

Lege Kari Haugland (K) – Spesialist i allmennmedisin
Lege Sjoerd Tjelland Laméris (M) – Spesialist i allmennmedisin fra Nederland
Lege Hilde Gladhaug (K) – Spesialist i allmennmedisin.
Lege Preben Bøe Johansen (M) – Allmennlege.
Lege Jens Petter Rønning (M) – Allmennlege