Konsultasjon

Vi har to typer konsultasjoner: Vanlig                 15-20 minutter (lengre tid etter avtale)

Hastetime           samme dag, 5-10 minutter  (enkle problemstillinger)

 

 

Vi oppfordrer alle til å bestille time via hjemmesiden.

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling. Dersom du har mange ting du ønsker å ta opp kan man i noen tilfeller be om dobbeltime. Det kan bli nødvendig å lage nye timeavtale for å få dekket de ønskede problemstillingene på en forsvarlig måte.

 

Hvis du ikke klarer å møte opp til time er det mulighet for sykebesøk. Dette blir oftest forbeholdt de aller sykeste og skjer etter avtale med din fastlege. I enkelte tilfeller er vi nødt til å samarbeide med vakthavende lege ved Kristiansand Legevakt.